Gemeenteblad van Koggenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandGemeenteblad 2019, 75151Beschikkingen | afhandelingKennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning op het perceel Verlaatsweg 47 te Spierdijk

De gemeente heeft op 27 maart 2019 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met zaaknummer 2018-HZ-0646 voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning op locatie Verlaatsweg 47 te Spierdijk te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken. De aanvraag betreft de volgende onderdelen:

  • Bouw

  • Handelen in strijd met regels RO

Procedure

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.