Gemeenteblad van Midden-Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenGemeenteblad 2019, 7259Beschikkingen | afhandelingDiverse locaties Muntendam Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure) Z2018-00012116

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen heeft besloten om de volgende omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), te verlenen en op de hieronder vermelde datum te hebben verzonden aan de aanvrager:

Het kappen van 41 bomen in Muntendam op de volgende locaties:

Biefkestreek ter hoogte van nummer 33, één eik;

Bovenweg langs het fietspad, zes Essen;

Bovenweg in de speeltuin, drie lijsterbessen;

Fam. Schrijverstraat in de speeltuin, één esdoorn;

Hazenleger gehele straat, acht sierperen;

Hazenleger gehele straat, vijftien sierappels;

Middenweg naast nummer 90, één kastanje;

Middenweg naast nummer 90, één es;

Middenweg achter nummer 54, één eik;

Schoollaan nabij Woldhuis, vier eiken.

8 januari 2019.

 

Bezwaar en voorlopige voorziening

Als u belanghebbende bent, kunt u tegen dit besluit bezwaar maken. U kunt dit doen door binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen.

Als onmiddellijke spoed dit vereist, bestaat de mogelijkheid om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen bij de Voorzieningenrechter in Groningen (rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen). Dit verzoek kan tevens digitaal worden ingediend bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Informatie

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de gemeente Midden-Groningen, Gorecht-Oost 157, 9603AE, Hoogezand, 0598-373737.