Hofvijver 6, 5223 MC, ’s-Hertogenbosch, het wijzigen/vervangen van de bestaande schuifpui naar openslaande deuren - omgevingsvergunning -

Aanvraag buiten behandeling

(aangegeven is de datum van het besluit)

Locatie omschrijving/project activiteiten registratienr. datum

Hofvijver 6, 5223 MC, ’s-Hertogenbosch, het wijzigen/vervangen van de bestaande schuifpui naar openslaande deuren, bouwen, WB00045517, 19-03

 

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. Het maken van bezwaar doet u door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders. U moet uw bezwaarschrift indienen binnen 6 weken nadat het besluit is bekend gemaakt door toezending aan aanvrager. Let op! Bekendmaking geschiedt in dit geval door toezending van het besluit, dus de termijn begint te lopen nadat het besluit is verzonden aan aanvrager, en niet nadat is gepubliceerd.

 

U kunt uw bezwaarschrift per brief of digitaal https://www.s-hertogenbosch.nl/stad-en-bestuur/bestuur/bezwaar-maken.html indienen.

 

Naar boven