Gemeenteblad van Koggenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandGemeenteblad 2019, 72332Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een schuur. op het perceel Lutkedijk 38 A te Obdam

Op 21 maart 2019 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van een schuur. op het perceel Lutkedijk 38 A te Obdam. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2019-HZ-0157. De aanvraag betreft:

  • Bouw

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure met een behandeltermijn van 8 weken.Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.