Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2019, 72126Beschikkingen | afhandelingEvenementenvergunning

De burgemeester heeft een ­vergunning verleend voor:

 

 • 1.

  Het houden van festiviteiten tijdens de doorkomst van de Roparun door Willemstad op 10 juni 2019 vanaf 05:00 uur tot 20:00 uur (verzonden 18 maart 2019)

 • 2.

  Het houden van de jaarlijkse kindervakantie speelweek op de parkeerplaats van het Sinte Catharinadal in Willemstad van 6 tot en met 12 juli 2019 (verzonden 18 maart 2019)

 • 3.

  Het vieren van Koningsdag op de Voorstraat in Fijnaart op 27 april 2019 van 09:00 uur tot 19:30 uur (verzonden 18 maart 2019)

 • 4.

  Het houden van een 5-mei viering op de parkeerplaats aan het Jan Punthof op 5 mei 2019 van 13:00 uur tot 17:00 uur (verzonden 18 maart 2019)

 

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van de gemeente Moerdijk. Deze termijn gaat in na de dag van verzending van het besluit aan de aanvrager. 

Als u over een DigiD beschikt kunt u ook digitaal een bezwaarschrift indienen op de website van de gemeente Moerdijk.

U kunt ook de voorzieningenrechter van de rechtbank om een voorlopige voorziening vragen. Een voorlopige voorziening is een soort kort geding. Een dergelijk verzoek kunt u richten aan: De Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda.

 

Voor meer informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving.

 

Ontheffing met betrekking tot geluid

Burgemeester en wethouders hebben een geluidsontheffing verleend voor:

 • 1.

  Het houden van festiviteiten tijdens de doorkomst van de Roparun door Willemstad op 10 juni 2019 vanaf 07:00 uur tot 20:00 uur. Deze tijden wijken af van die in de bijbehorende evenementenvergunning, daarom wordt deze ontheffing apart genoemd. (verzonden 18 maart 2019)