Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2019, 72060VerordeningenIntrekken Beleidsregel standplaatsen APV Stichtse Vecht 2013

 

Het college heeft op 19 maart 2019 de beleidsregel standplaatsen Apv Stichtse Vecht 2019 vastgesteld.

Deze beleidsregel treedt in werking op 1 april 2019.

De Beleidsregel standplaatsen APV Stichtse Vecht 2013 is per die datum ingetrokken.