Gemeenteblad van Midden-Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenGemeenteblad 2019, 7061Beschikkingen | aanvraagVan Spilbergenkade 2 Hoogezand Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning (reguliere procedure) Z2018-00011265

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen heeft besloten om voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de beslistermijn te verlengen tot en met de hieronder vermelde datum:

 

- Van Spilbergenkade 2, 9601 GZ Hoogezand, voor de nieuwbouw van een winkel, verlengd tot en met 26 februari 2019.

 

Informatie

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de gemeente Midden-Groningen, Gorecht-Oost 157, 9603AE, Hoogezand, 0598-373737.