Besluit afmeren Koppoellaan Rijpwetering.

Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem maken bekend dat zij op

18 december 2018 op grond van de Schepenverordening een Aanwijzingsbesluit hebben genomen betreffende het afmeren van pleziervaartuigen aan de oostelijke kade van de Rijpwetering nabij de Koppoellaan te Rijpwetering. Dit besluit bevat een algeheel verbod om aldaar een vaste ligplaats in te nemen met een pleziervaartuig. Dit verbod geldt niet voor de passantenplaatsen langs kadedeel A., voor een maximale ligduur van 12 uur. Het geldt evenmin voor de ontheffinghouders die een ligplaats kunnen innemen langs kadedeel B. en ook niet voor de passantenplaatsen nabij kadedeel C., voor een maximale ligduur van 24 uur. Op grond van dit besluit zullen deze kadedelen door middel van bebording worden aangegeven ten behoeve van beheer en toezicht.

 

Naar boven