Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2019, 68757Overige overheidsinformatieOntheffing van de route voor het vervoer gevaarlijke stoffen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat:

zij, ingevolge artikel 29 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, een ontheffing van de route gevaarlijke stoffen hebben verleend aan:

  • 1.

    Jongeneel Transport, Voorschoterweg 52 A, 2235 SH Valkenburg, t.b.v. het vervoer van Propaan, UN 1965, klasse 2,2 F naar diverse locaties in de gemeente Stichtse Vecht.

  • 2.

    Kavegas B.V., Meikade 61, 6744 TC Ederveen, t.b.v. het vervoer van propaan naar diverse locaties in de gemeente Stichtse Vecht.

  • 3.

    Benegas B.V., Zuiderzeestraatweg 1, 3882 NC Putten, t.b.v. het vervoer van Propaan en Butaan naar diverse locaties in de gemeente Stichtse Vecht.

De stukken met betrekking tot deze ontheffingen liggen ter inzage van 28 maart tot en met 8 mei 2019. Belanghebbenden kunnen tegen het besluit schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeente Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dag van bekendmaking (datum van publicatie) bij de gemeente zijn ingediend.

U kunt de stukken inzien bij:het gemeentehuis van Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen, tijdens openingstijden.

Als u een toelichting wenst of de verleende ontheffing wilt inzien, kunt u hiervoor (ook) een afspraak maken met de Omgevingsdienst regio Utrecht, mevrouw E. Pols, tel. 088 – 022 50 43.

 

Stichtse Vecht, 27 maart 2019