Gemeenteblad van Zeewolde

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeewoldeGemeenteblad 2019, 68749Beschikkingen | aanvraagIngekomen aanvraag evenementenvergunning Gemeente Zeewolde

Naam evenement: Zuwaka (Zuidwalkamp)

Naam organisator: Scouting Admiraliteit 11 Zuidwal

Datum: 7 tot en met 10 juni 2019

Locatie: Landgoed De Wielewaal, Wileseweg 9

Zaaknummer: 22525

 

In de te verlenen vergunning zullen voorschriften worden opgenomenover de openbare orde, veiligheid en geluidproductie.

 

Ter inzage

 

De vergunningaanvraag met de stukken die daarbij horen liggen vanaf [datum] twee weken ter inzage bij het Publiekscentrum van de gemeente Zeewolde.

Tijdens deze termijn kan iedereen zijn of haar zienswijze indienen. Dat kan: