Gemeenteblad van Heemskerk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeemskerkGemeenteblad 2019, 686Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, realiseren van dierenpension aan de Voorweg 23, te Heemskerk.

Burgemeester en wethouders van Heemskerk maken bekend overeenkomstig artikel 3.8 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de onderstaande aanvraag voor een omgevingsvergunning te hebben ontvangen:

  • •.

    Locatie : Voorweg 23

    Zaaknummer : ZO/2018/4237 

    Omschrijving : realiseren van een dierenpension

    Ontvangstdatum: 16 december 2018

 

In dit stadium is nog niet bekend of aan de aanvraag kan worden meegewerkt.

 

Nadere inlichtingen: bureau Leefomgeving, telefoonnummer 14 0251.