Gemeenteblad van Arnhem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ArnhemGemeenteblad 2019, 6858Beschikkingen | aanvraagODRA Gemeente Arnhem - Aanvraag omgevingsvergunning, aanbouw bij bestaande woning, Wagnerlaan 124

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere procedure van toepassing is.

Er is nog geen besluit genomen op de aanvraag; het genomen besluit wordt te zijner tijd bekendgemaakt. Daarmee heeft de publicatie van deze aanvragen een informatief karakter.

Indien u vragen heeft hierover kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA).

De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 377 16 00. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Zaakid: 195284246

OLO-nummer: 4106167

Datum indiening: 19 december 2018

Omschrijving: aanbouw bij bestaande woning

Adres: Wagnerlaan 124

Activiteit: Bouwen