Gemeenteblad van Gooise Meren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gooise MerenGemeenteblad 2019, 6850Beschikkingen | afhandelingVerleende APV vergunning voor Muziekvereniging Cresendo te Muiden

 

Wet op de Kansspelen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op grond van artikel 1, onder a, juncto artikel 3, eerste lid van de Wet op de Kansspelen een vergunning verleend aan Muziekvereniging Cresendo te Muiden, voor het houden van een loterij op 13 april 2018, waarbij de loten huis-aan-huis verkocht worden van 7 tot en met 13 april 2019. Verzonden: 2 januari 2019.

Bezwaar:

Tegen de verleende vergunning kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend ingediend worden binnen zes weken na de bekendmaking van de vergunning aan de aanvrager bij burgemeester en wethouders, postbus 6000, 1400 HA Bussum. De werking van de verleende vergunning wordt door het indienen van een bezwaarschrift niet geschorst. Een bezwaar tegen een horecavergunning richt u uitsluitend aan de burgemeester.

Voorlopige Voorziening:

Wanneer u de werking van de vergunning wilt laten schorsen, dan kunt u bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht, een verzoek om een voorlopige voorziening aanvragen. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt door de rechtbank griffie recht geheven. Wanneer de voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat hierover door de Voorzieningenrechter een beslissing is genomen.

 

Gemeente Gooise Meren, 9 januari 2019