Gemeenteblad van Boxtel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BoxtelGemeenteblad 2019, 67908Beschikkingen | aanvraagAangevraagde omgevingsvergunning Boseind 10 te Boxtel

Ontvangen op 15 maart 2019:

- Boseind 10: het uitbreiden van de bestaande inrichting ten behoeve van vleesverwerkingsactiviteiten

Het betreft de volgende activiteiten:

  • 1.

    Bouwen

  • 2.

    Inrichting oprichten of veranderen (Milieu)

  • 3.

    Handelen in strijd met regels Ruimtelijke Ordening

Inzage

Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken met het Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving via telefoonnummer 073 – 553 11 50 of via e-mail info-omgevingsrecht@mijngemeentedichtbij.nl