Gemeenteblad van Gouda

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GoudaGemeenteblad 2019, 67833Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Uiverplein 37 in Gouda

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) heeft op 14 maart 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen. Dit betreft het verwijderen van een kozijn en dichtmetselen van de muur ter plaatse van het Uiverplein 37 in Gouda. De aanvraag is geregistreerd onder kenmerk 2019110997. De aanvraag betreft:

  • bouwen

 

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de ODMH namens de gemeente Gouda een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. De termijn kan worden opgeschort als er aanvullende gegevens nodig blijken te zijn. De termijn kan eventueel ook één keer worden verlengd met zes weken.

 

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000.