Gemeenteblad van Boxtel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BoxtelGemeenteblad 2019, 67776Beschikkingen | aanvraagAangevraagde omgevingsvergunning Selissen achter nummer 2 a te Boxtel

Ontvangen op 14 maart 2019:

- Selissen achter nummer 2 a: het vervangen van een dierenverblijf en het plaatsen van erfafscheidingen

Inzage

Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken met het Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving via telefoonnummer 073 – 553 11 50 of via e-mail info-omgevingsrecht@mijngemeentedichtbij.nl