Gemeenteblad van Schagen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SchagenGemeenteblad 2019, 67713Overige besluiten van algemene strekkingBeleid Zonneparken in de gemeente Schagen

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de gemeenteraad het beleid Zonneparken in de gemeente Schagen heeft vastgesteld. Dit beleid treedt één dag na deze publicatie in werking.

 

In het beleid over zonneparken in de gemeente Schagen bepaalt de gemeenteraad onder welke voorwaarden en in welke gebieden zonneparken mogen worden gerealiseerd. Het beleid bestaat uit een interactieve kaart en daaraan gekoppelde beleidsregels. De beleidsregels bestaan uit een algemeen deel, beleidsregels per onderwerp en een hardheidsclausule.

Deze interactieve kaart is te raadplegen op:

https://schagen.nedgraphicscs.nl/web/thema/beleidzonneparken.html

 

Het beleid Zonneparken in de gemeente Schagen ligt digitaal ter inzage van 22 maart 2019 tot en met 2 mei 2019 en is te raadplegen via www.schagen.nl/zon