Gemeenteblad van Rotterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamGemeenteblad 2019, 67629Beschikkingen | afhandelingaangevraagde omgevingsvergunning Bergweg 307A

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.

Bergweg 307A, 3037EN , wijzigen van kantoor- naar woonbestemming en herindelen (datum aanvraag 13-03-2019, dossiernummer OMV.19.03.00265

Informatie aangevraagde vergunningen.De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.