Gemeenteblad van Gouda

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GoudaGemeenteblad 2019, 67597Beschikkingen | afhandelingKennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Wachtelstraat 52 in Gouda

Op 19 maart 2019 heeft de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) namens de gemeente Gouda besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met kenmerk 2019023916 voor het plaatsen van oude en nieuwe gevelbelettering op de locatie Wachtelstraat 52 in Gouda te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken.

 

Tegen het verlengen van de beslistermijn kan geen bezwaarschrift of zienswijze worden ingediend.

 

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000.