Gemeenteblad van Apeldoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ApeldoornGemeenteblad 2019, 67515Beschikkingen | aanvraagAangevraagde evenementenvergunning: 19/61984 Haringparty 2019, d.d. 14 juni 2019, villa Marialust Verzetstrijderspark 10 in Apeldoorn

De burgemeester maakt bekend dat hij de volgende aanvraag voor het houden van een evenement bij hem is ingediend. Binnenkort zal hij daaromtrent een beslissing nemen. Indien de vergunning wordt verleend zal daarvan mededeling worden gedaan.

 

 

Omschrijving: Haringparty 2019