Gemeenteblad van Apeldoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ApeldoornGemeenteblad 2019, 67503Beschikkingen | aanvraagAangevraagde evenementenvergunning: 19/61980 Pleinfeest Menorah, d.d. 18 mei 2019 in de Pieter Saenredamstraat in Apeldoorn

De burgemeester maakt bekend dat hij de volgende aanvraag voor het houden van een evenement bij hem is ingediend. Binnenkort zal hij daaromtrent een beslissing nemen. Indien de vergunning wordt verleend zal daarvan mededeling worden gedaan.

 

 

Omschrijving: Pleinfeest Menorah