Gemeenteblad van Súdwest-Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Súdwest-FryslânGemeenteblad 2019, 67448Beschikkingen | aanvraagIngekomen aanvraag, Hidaard, Tjebbingadyk 20 het vervangen van de bovenbouw ligboxenstal

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben binnengekregen:

 

Hidaard, Tjebbingadyk 20 OV20190195 het vervangen van de bovenbouw ligboxenstal (14-3-2019)

 

Deze publicaties zijn alleen bedoeld ter informatie over ingekomen aanvragen bij de gemeente. Wij publiceren deze aanvragen om direct betrokkenen hier vroegtijdig van op de hoogte te stellen. U kunt hier nog geen bezwaar tegen aantekenen, omdat een besluit ontbreekt. Zodra er sprake is van de mogelijkheid tot het indienen van bezwaren tegen een vergunning, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekend gemaakt. Aanvragen voor een omgevingsvergunning kunnen worden ingezien op het gemeentekantoor te Sneek, Marktstraat 8. Hiervoor moet van tevoren telefonisch een afspraak worden gemaakt Team Vergunningen, 14 0515.