Gemeenteblad van Vlissingen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VlissingenGemeenteblad 2019, 67447Beschikkingen | aanvraagBouwrijp maken terrein De Vesting (Scheldekwartier) Vlissingen

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Voor het bouwrijp maken van het terrein (handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening) voor het nieuwbouwplan De Vesting (Scheldekwartier) in Vlissingen (12-03-2019)

De publicatie van de ingediende aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen deze aanvraag kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend. Het is mogelijk dat de tekeningen, waarop de vergunning wordt verleend, afwijken van de ingediende aanvraag.