Gemeenteblad van Venlo

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VenloGemeenteblad 2019, 67442Beschikkingen | aanvraagMelding Activiteitenbesluit - Straelseweg 125 te Venlo

Het college van burgemeester en wethouders van Venlo maakt bekend dat de volgende melding in het kader van het Activiteitenbesluit is ontvangen en afgerond:

Straelseweg 125 te Venlo

Voor het oprichten van een pizzeria en grillroom

Afrondingsbrief verzonden op 19 maart 2019

Kenmerk 1442806

 

Inzage

De stukken kunnen op afspraak worden ingezien. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 077.

 

Bezwaar/beroep

Tegen deze geaccepteerde meldingen staat geen bezwaar of beroep open.