Gemeenteblad van Haarlemmermeer

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarlemmermeerGemeenteblad 2019, 67373Beschikkingen | aanvraagAangevraagde omgevingsvergunning, Hoofddorp, Planetenweg 11, 2132 HN, tijdelijk wijzigen van gebruik van kantoorbestemming naar detailhandel, 18-03-2019, zaaknummer 3004059, olonummer 4285397.

Deze bekendmaking is niet meer dan een mededeling. U kunt de aanvraag nog niet inzien. Ook kunt u nog geen zienswijze of bezwaar indienen. Dit kan pas als wij een (ontwerp)besluit nemen op de aanvraag. Dit (ontwerp)besluit maken wij dan ook bekend.