Gemeenteblad van Haarlemmermeer

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarlemmermeerGemeenteblad 2019, 67369Beschikkingen | aanvraagAangevraagde omgevingsvergunning, Nieuw-Vennep, Venneperweg 553, 2152 CB, uitbreiden van de woning aan de achterzijde, 18-03-2019, zaaknummer 3003659, olonummer 4285309.

Deze bekendmaking is niet meer dan een mededeling. U kunt de aanvraag nog niet inzien. Ook kunt u nog geen zienswijze of bezwaar indienen. Dit kan pas als wij een (ontwerp)besluit nemen op de aanvraag. Dit (ontwerp)besluit maken wij dan ook bekend.