Gemeenteblad van Haarlemmermeer

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarlemmermeerGemeenteblad 2019, 67368Beschikkingen | aanvraagAangevraagde omgevingsvergunning, Halfweg, Haarlemmerstraatweg 71, 1165 MK, handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, 15-03-2019, zaaknummer 3003107, olonummer 4284565.

Deze bekendmaking is niet meer dan een mededeling. U kunt de aanvraag nog niet inzien. Ook kunt u nog geen zienswijze of bezwaar indienen. Dit kan pas als wij een (ontwerp)besluit nemen op de aanvraag. Dit (ontwerp)besluit maken wij dan ook bekend.