Gemeenteblad van Rotterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamGemeenteblad 2019, 67137Beschikkingen | aanvraagAangevraagde omgevingsvergunning Kleiweg 212

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht):

Kleiweg 212, 3051SM, splitsen en wijzigen van de indeling van het pand naar twee woningen (aanvraagdatum 17-03-1019, dossiernummer OMV.19.03.00367)

 

Informatie aangevraagde vergunningen:

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.