Gemeenteblad van Purmerend

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
PurmerendGemeenteblad 2019, 67101Beschikkingen | afhandelingKennisgeving omgevingsvergunning Koestraat 15, 1441CV Purmerend

De gemeente heeft op 18 maart 2019 besloten de omgevingsvergunning voor Koestraat 15, 1441CV Purmerend te verlenen. Het besluit betreft:

  • het intern verbouwen van de begane grond en eerste verdieping (wijziging brandcompartimentering en plaatsen vluchttrap), alsmede het plaatsen van een condensor met geluidscherm op het dak van een bedrijfspand

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen gedurende zes weken ter inzage in het stadhuis, Purmersteenweg 42 te Purmerend

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u bezwaar maken. Neemt u dan eerst telefonisch contact met ons op; misschien komen we samen tot een oplossing. Komen we er niet uit, dan kunt u binnen zes weken na 19 maart 2019 een bezwaarschrift indienen.

U kunt dat digitaal doen, dan heeft u een DigiD nodig. Of u schrijft een brief naar het team Juridische en Veiligheidszaken, Postbus 15, 1440 AA te Purmerend. Voor meer informatie zie: www.purmerend.nl/bezwaar.

In uw bezwaarschrift moet het volgende staan:

  • uw naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres;

  • een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

  • de reden waarom u bezwaar maakt;

  • de datum en uw handtekening.

Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in? Stuurt u dan een volmacht mee. Op www.purmerend.nl/bezwaar vindt u een voorbeeld.