Gemeenteblad van Rotterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamGemeenteblad 2019, 67093Beschikkingen | aanvraagAangevraagde omgevingsvergunning Oudedijk 15

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht):

Oudedijk 15, 3062AB, kappen van 1 es en 3 Italiaanse populieren. De bomen zijn dusdanig slecht dat ze met een storm om kunnen vallen. Voor de veiligheid worden ze gekapt (aanvraagdatum 18-03-1019, dossiernummer OMV.19.03.00353)

 

Informatie aangevraagde vergunningen:

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.