Gemeenteblad van Waddinxveen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaddinxveenGemeenteblad 2019, 67067Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Louis Dobbelmannweg 1 in Waddinxveen

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) heeft op 14 maart 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen. Dit betreft het milieuneutraal veranderen van de inrichting en het verbouwen van het bestaande bouwwerk ter plaatse van de Louis Dobbelmannweg 1 in Waddinxveen. De aanvraag is geregistreerd onder kenmerk 2019111402. De aanvraag betreft:

  • bouwen

  • milieu neutraal wijzigen

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de ODMH namens de gemeente Waddinxveen een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. De termijn kan worden opgeschort als er aanvullende gegevens nodig blijken te zijn. De termijn kan eventueel ook één keer worden verlengd met zes weken.

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000.