Gemeenteblad van Haarlemmermeer

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarlemmermeerGemeenteblad 2019, 67010Beschikkingen | aanvraagAangevraagde omgevingsvergunning, Rijsenhout, Leimuiderdijk 90, 1435 CV, aanleggen van een mantelbuis via ondiepe boring, 17-03-2019, zaaknummer 3002790, olonummer 4283945.

Deze bekendmaking is niet meer dan een mededeling. U kunt de aanvraag nog niet inzien. Ook kunt u nog geen zienswijze of bezwaar indienen. Dit kan pas als wij een (ontwerp)besluit nemen op de aanvraag. Dit (ontwerp)besluit maken wij dan ook bekend.