Gemeenteblad van Purmerend

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
PurmerendGemeenteblad 2019, 66993VerordeningenUitvoeringsbesluiten Algemene Plaatselijke Verordening Pumerend 2003 - wijziging

Burgemeester en wethouders van Purmerend,

 

Gelet op de artikelen 37 en 38 van de Algemene plaatselijke verordening Purmerend 2003;

 

Overwegende dat:

 • Purmerend de ambitie heeft om 10.000 woningen tot 2040 in de stad erbij te bouwen;

 • door de verdichting die zal optreden het openbare gebied een hogere gebruikswaarde nodig heeft;

 • de proef van Spurd met de kinderactiviteiten in het park in de zomer van 2018 succesvol was;

 • de realisatie van een sport/activiteitenweide bewoners én andere doelgroepen de mogelijkheid biedt voor sport en activiteiten in een deel van het park zonder honden overlast;

 • er nog ruim voldoende voorzieningen voor het uitlaten van honden aanwezig zijn in het park:

 

besluiten:

 

 • 1.

  De bij de artikelen 3 en 4 van de Uitvoeringsbesluiten Algemene Plaatselijke Verordening Purmerend 2003 behorende kaart wordt gewijzigd overeenkomstig bijgevoegde kaart.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die waarop het bekend is gemaakt.

 

 

Purmerend, 5 maart 2019

Burgemeester en wethouders van Purmerend,

de burgemeester,

D. Bijl

de secretaris,

G. Blom

 

Huidige situatie Kooimanpark

 

Voorgestelde situatie Kooimanpark