Gemeenteblad van Schagen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SchagenGemeenteblad 2019, 66846Beschikkingen | afhandelingVerleende collectevergunning voor het houden van een collecte voor The Young Spirit Singers uit Dirkshorn op de locatie Dirkshorn en Stroet

Zaaknummer: APV-19-0075

Besluitdatum: 18 maart 2019

Besluit: verleende vergunning

Geldig: 22 mei 2019 vanaf 19:30 uur tot 21:00 uur

Locatie: Dirkshorn en Stroet

Omschrijving: het houden van een collecte voor The Young Spirit Singers uit Dirkshorn

 

Bezwaar

Heeft u opmerkingen, vragen of wilt u meer informatie over dit besluit, belt u ons dan? Dit kan via nummer (0224) 210 400.Vindt u dat het besluit niet juist is, dan kunt u binnen zes weken vanaf 20 maart 2019 een bezwaarschrift aan ons zenden. Hoe u dit kunt doen staat op www.schagen.nl/bezwaar.

 

Voorlopige voorziening

Als u een bezwaarschrift heeft ingediend dan schorst dat de werking van het besluit niet. Om het besluit (tijdelijk) buiten werking te stellen kunt u de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen als u daarvoor een spoedeisend belang heeft. Dit verzoek kunt u indienen bij de Rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR, Haarlem.

 

Kosten

Voor de behandeling van een voorlopige voorziening of een beroepszaak bij de rechtbank, brengt de rechtbank kosten in rekening. Dit heet griffirecht. Hetzelfde geldt voor de overige rechtsprekende instanties, zoals de Raad van State. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website www.rechtspraak.nl.