Gemeenteblad van Leusden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeusdenGemeenteblad 2019, 66745Overige overheidsinformatieGemeente Leusden - Bekendmaking melding lozing van grondwater - nabij Clarenburg 1

Bekendmaking melding van lozing van grondwater nabij Clarenburg 1 in Leusden

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leusden hebben op 12 maart 2019 een melding ontvangen van Heilijgers Projectontwikkeling B.V. te Amersfoort. Het gaat om een melding van lozing van grondwater in het kader van het Besluit lozen buiten inrichtingen. De melding heeft betrekking op een tijdelijke onttrekking en lozing van grondwater ten behoeve van het aanbrengen van riolering.nabij Clarenburg 1 in Leusden en heeft zaakkenmerk Z-MLD-2019-3222.

Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de RUD Utrecht via telefoonnummer 030-7023300 of info@rudutrecht.nl. Vermeldt u hierbij het hierboven genoemde zaakkenmerk. Wilt u op de hoogte blijven van publicaties van de overheid over uw omgeving? Abonneert u zich dan via www.overheid.nl op de e-mailservice.

U krijgt dan bericht als er een melding of besluit wordt gepubliceerd over een locatie in uw buurt.