Gemeenteblad van Twenterand

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TwenterandGemeenteblad 2019, 6659VerordeningenVerordening tarieven binnensport gemeente Twenterand 2019

 

a. met ingang van 1 januari 2019 de tarieven voor het ter beschikking stellen van sporthal "De Stamper" te Vriezenveen, ten behoeve van het geven van gelegenheid tot actieve sportbeoefening, als volgt vast te stellen:

de vergoeding voor het gebruik bedraagt:

a. voor de gehele hal € 30,85 per uur

b. voor 2/3 gedeelte van de hal € 22,30 per uur

c. voor 1/3 gedeelte van de hal € 13,90 per uur

indien het gebruik plaatsvindt door verenigingen, statutair gevestigd in de gemeente Twenterand.

d. voor de gehele hal € 61,70 per uur

e. voor 2/3 gedeelte van de hal € 44,60 per uur

f. voor 1/3 gedeelte van de hal € 27,80 per uur

indien het gebruik plaatsvindt door verenigingen, statutair gevestigd buiten de gemeente Twenterand.

b. met ingang van 1 januari 2019 de tarieven voor het ter beschikking stellen sportzaal "De Beukenhage" te Den Ham en sportzaal “De Weemelanden” te Vriezenveen, ten behoeve van het geven van gelegenheid tot actieve sportbeoefening, als volgt vast te stellen:

de vergoeding voor het gebruik bedraagt:

a. voor de gehele zaal € 15,60 per uur

b. voor 1/2 gedeelte van de zaal € 9,85 per uur

indien het gebruik plaatsvindt door verenigingen, statutair gevestigd in de gemeente Twenterand.

c. voor de gehele zaal € 31,20 per uur

d. voor 1/2 gedeelte van de zaal € 19,70 per uur

indien het gebruik plaatsvindt door verenigingen, statutair gevestigd buiten de gemeente Twenterand.

c. met ingang van 1 januari 2019 de tarieven voor het ter beschikking stellen van het gymnastieklokaal “Krijgerstraat” te Vriezenveen ten behoeve van het geven van gelegenheid tot actieve sportbeoefening, voor andere dan onderwijsdoeleinden als volgt vast te stellen:

Gymnastieklokaal € 9,45 per uur

indien het gebruik plaatsvindt door verenigingen, statutair gevestigd in de gemeente Twenterand.

Gymnastieklokaal € 18,90 per uur

indien het gebruik plaatsvindt door verenigingen, statutair gevestigd buiten de gemeente Twenterand.

d. burgemeester en wethouders te machtigen de vergoeding vast te stellen voor andere dan sportevenementen, zoals concoursen, tentoonstellingen en dergelijke, danwel voor gebruik t.b.v. commerciële doeleinden.

Vriezenveen, 18 december 2018

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

drs. R.J.M. Ros drs. A.E.H. van der Kolk