Gemeenteblad van Borger-Odoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Borger-OdoornGemeenteblad 2019, 66515Beschikkingen | afhandelingGemeente Borger-Odoorn, Borger, Hoofdstraat 63a, het organiseren van de Egberts Classic, (verleend 18/03)

Door de burgemeester van de gemeente Borger-Odoorn is deze vergunning verleend.

U kunt deze vergunning inzien in het Klantcontactcentrum.

Borger

Hoofdstraat 63a, vergunning verleend voor het organiseren van de Egberts Classic op zondag 26 mei 2019 van 07.00 uur tot en met 15.00 uur.

Tijdelijke verkeersmaatregel

Burgemeester en wethouders hebben besloten om medewerking te verlenen aan het instellen van een tijdelijke verkeersmaatregel op zondag 26 mei 2019 van 07.00 uur tot 15.00 uur:

 

  • 1.

    het afsluiten van de Hoofdstraat tussen de Oosterersstraat en de Westeresstraat te Borger. 

Bezwaarmogelijkheden

Belanghebbenden kunnen tegen deze beschikking bezwaar indienen. Gedurende de bezwaartermijn kunnen de beschikkingen en de bijbehorende stukken worden ingezien op werkdagen tussen 08.30 en 12.00 uur bij de afdeling Klantcontactcentrum, cluster Omgeving in het gemeentehuis te Exloo.

Voor meer informatie over rechtsbeschermingsmogelijkheden zie http://www.borger-odoorn.nl/nieuws/zienswijze-bezwaar-en-beroep.html.