Gemeenteblad van Twenterand

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TwenterandGemeenteblad 2019, 6630VerordeningenVerordening tarieven buitensport gemeente Twenterand 2019

 

1. Met ingang van 1 januari 2019 de tarieven voor het ter beschikking stellen van gemeentelijke sportvelden en kleedaccommodaties, ten behoeve van het geven van gelegenheid tot actieve sportbeoefening, als volgt vast te stellen

- voetbalverenigingen:

per wedstrijd- / oefenveld (kunstgras) € 3.218,45 per jaar

per wedstrijd- / oefenveld (natuurgras) € 1.286,45 per jaar

per pupillenveld (natuurgras) € 643,25 per jaar

per trainingsveld (natuurgras) € 643,25 per jaar

per oefenhoek € 384,05 per jaar

per kleedkamer € 320,30 per jaar

per scheidsrechterskleedkamer € 137,40 per jaar

gebruik gemeentelijke veldverlichting (per natuurgrasveld), exclusief stroomkosten, (exclusief trainingsverlichting);

a. per wedstrijd voor gebruikers van binnen de gemeente € 80,05 per wedstrijd

b. per wedstrijd voor gebruikers van buiten de gemeente € 256,75 per wedstrijd

- korfbalverenigingen:

per kunstgrasveld € 1.240,45 per jaar

per wedstrijd- / oefenveld (natuurgras) € 329,95 per jaar

per kleedkamer € 320,30 per jaar

per scheidsrechterskleedkamer € 137,40 per jaar

Op de huurtarieven wordt een vergoeding in mindering gebracht indien verenigingen met eigen middelen trainingsverlichting hebben gefinancierd:

- vergoeding trainingsverlichting in eigen beheer € 1.042,55 per jaar

- tennisbaan per jaar € 3.234,40 per jaar

- concours-hippique terrein sportpark Midden € 2.480,00 per jaar

2. met ingang van 1 januari 2019 de huurtarieven van andere gemeentelijke accommodaties, als volgt vast te stellen:

 

- manege € 356,20 per jaar

- padvindersgebouw € 426,80 per jaar

- padvindersterrein € 258,90 per jaar

- minivliegveld € 1.123,20 per jaar

- evenemententerrein nabij sporthal “Het Punt” te Vroomshoop

a. per dag (exclusief avond) € 123,10

b. per morgen, middag of avond (of gedeelte daarvan) € 70,60

3. Burgemeester en wethouders worden gemachtigd de vergoeding vast te stellen voor andere dan sportevenementen, zoals concoursen, tentoonstellingen en dergelijke, dan wel voor gebruik t.b.v. commerciële doeleinden en gebruik door derden.

Vriezenveen, 18 december 2018

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

drs. R.J.M. Ros drs. A.E.H. van der Kolk