Gemeenteblad van Maasgouw

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MaasgouwGemeenteblad 2019, 65619Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning / kadastrale sectie A nummers 2593, 2425, 2353, 2480, 2554, 2355, 6019 – te Wessem, en sectie C nummers 3625, 3627, 4325, 4324, 3623, 3622, 4827, 3865, 3434, 4836, en sectie D nummer 2597, 6097 te Heel / Maasgouw / ingekomen 13 maart 2019 / het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van dijkversterking

Attentie

Indien er bij bovenstaande ontvangen aangevraagde vergunningen plannen staan waar u eventueel bezwaar tegen heeft, willen wij u er op wijzen dat het maken van bezwaar in dit stadium nog niet mogelijk is. U kunt pas een bezwaar indienen nadat het college een besluit heeft genomen over de aanvragen. Elk besluit wordt op www.officielebekendmakingen.nl in het Gemeenteblad gepubliceerd.

Voor nadere informatie over deze aanvragen kunt u contact opnemen met het vergunningenloket, op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur onder telefoonnummer 0475-852500, of via info@gemeentemaasgouw.nl