Gemeenteblad van Maasgouw

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MaasgouwGemeenteblad 2019, 65611Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning / kadastrale sectie A nummers 2059, 2480, 2351, 15, 2427, 2589 en 2588, 6019 – te Wessem en sectie C nummers 3865, 3434 en 4344, 6097 – te Heel / Maasgouw / ingekomen 13 maart 2019 / het kappen van 36 bomen ten behoeve van dijkversterking

Attentie

Indien er bij bovenstaande ontvangen aangevraagde vergunningen plannen staan waar u eventueel bezwaar tegen heeft, willen wij u er op wijzen dat het maken van bezwaar in dit stadium nog niet mogelijk is. U kunt pas een bezwaar indienen nadat het college een besluit heeft genomen over de aanvragen. Elk besluit wordt op www.officielebekendmakingen.nl in het Gemeenteblad gepubliceerd.

Voor nadere informatie over deze aanvragen kunt u contact opnemen met het vergunningenloket, op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur onder telefoonnummer 0475-852500, of via info@gemeentemaasgouw.nl