Gemeenteblad van Hilversum

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HilversumGemeenteblad 2019, 65023Beschikkingen | aanvraagAanvraag Omgevingsvergunning

 

De volgende aanvraag omgevingsvergunning is binnengekomen:

 

t/o Banckertlaan 241-287 (M 4325) (kappen 1 boom); 524655; 20-2-2019; Status: Ingekomen, gemeente Hilversum

 

Datum indiening aanvraag: 20-2-2019

 

 

Informatie

 

Voor het inzien van deze aanvragen, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen kunt u een mail sturen naar: puza-bo-ondersteuning@hilversum.nl of u belt met 14 035. De stukken worden daarna via de e-mail aan u verstuurd. De mogelijkheid bestaat dat aanvragers, naar aanleiding van de beoordeling van de aanvraag door de gemeente, de door hen ingediende aanvraag wijzigen. Om die reden adviseren wij u om tevens de verleende omgevingsvergunningen in te zien.