Gemeenteblad van Vlaardingen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VlaardingenGemeenteblad 2019, 64503Beschikkingen | afhandelingVerleende omgevingsvergunning, (laten) verwijderen van tien bomen (vijf coniferen en vijf berken) en het bouwen van een nieuwe woning, Prins Alexanderlaan 11, 3136 AA, Vlaardingen

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben verleend:

 

Voor : het (laten) verwijderen van tien bomen (vijf coniferen en vijf berken) en het bouwen van een nieuwe woning

Met de adressering : Prins Alexanderlaan 11, 3136 AA

Kenmerk : OVXINR-5463

Type aanvraag : omgevingsvergunning regulier

Datum ontvangst : 18 oktober 2018

Datum beschikking : 13 maart 2019

 

Tegen het besluit kan binnen zes weken na bekendmaking bezwaar worden aangetekend. Het bezwaarschrift kan worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Vlaardingen, Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen. De beschikking treedt pas in werking met ingang van de dag na afloop van de bezwaartermijn. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de Rechtbank in Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd, treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

 

De beschikking en de bijbehorende stukken kunt u digitaal opvragen via het gemeentelijk e-mailadres: waboregie@vlaardingen.nl