Gemeenteblad van Rotterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamGemeenteblad 2019, 64376Beschikkingen | aanvraagRectificatie Ontwerp-omgevingsvergunning “voormalig Postkantoor Coolsingel 42”

Onderwerp

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam maken bekend dat zij voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor de gedeeltelijke sloop, restauratie van en nieuwbouw aan het rijksmonument Postkantoor, Coolsingel 42, 3011 AD Rotterdam. De aanvraag ziet op de herontwikkeling van het voormalige postkantoor aan de Coolsingel te Rotterdam. Het project bestaat uit de restauratie en herbestemming van het monumentale postkantoor en de bouw van een woontoren van maximaal 155 meter (aan het voormalige expeditiehof van het gebouw aan de Rodezand).

De plint van het gehele gebouw krijgt - naast de lobby van de woontoren - een publieke/commerciële functie. In het monument komt een vijfsterrenhotel en overige commerciële voorzieningen zoals winkels, restaurants en cafés. In de woontoren worden in totaal 305 appartementen gerealiseerd. Onder de nieuwbouw wordt een ondergrondse parkeergarage gerealiseerd. Ook worden aan twee zijden van het gebouw luifels aangebracht.

 

Inzage

De ontwerp-omgevingsvergunning alsmede het ontwerp-besluit hogere waarden Wet geluidhinder met bijbehorende stukken liggen met ingang van vrijdag 15 maart 2019 tot en met donderdag 25 april 2019 ter inzage bij:

-Stadsontwikkeling te Rotterdam (na telefonische afspraak 010-489 6597).

De ontwerp-omgevingsvergunning en het ontwerp-besluit hogere waarden Wet geluidhinder met bijbehorende stukken zijn tevens beschikbaar via de landelijke website www.overheid.nl. De stukken kunnen dan vervolgens worden geraadpleegd door te zoeken op bovenstaand adres en postcode bij “Berichten uit uw buurt”.

 

Zienswijzen

Gedurende de inzagetermijn, die loopt van 15 maart 2019 tot en met 25 april 2019 kunt u over de ontwerp-omgevingsvergunning en het ontwerp-besluit hogere waarden Wet geluidhinder schriftelijk gemotiveerde zienswijzen kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam door tussenkomst van Stadsontwikkeling/afdeling Bouw- en Woningtoezicht, Team JZ, Postbus 6575, 3002 AN Rotterdam, onder vermelding van kenmerk OMV.18.10.00421.

Tevens kunnen gedurende deze termijn door een ieder mondeling gemotiveerde zienswijzen kenbaar worden gemaakt. Voor het maken van een afspraak kunt u 010- 489 6597 bellen.

 

Rotterdam, 13 maart 2019

Burgemeester en wethouders voornoemd