Besluit wijziging gemeenschappelijke regelingen, gemeente Tholen

De raad van de gemeente Tholen;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 17 april 2018;

 

 

b e s l u i t :

 

 • 1.

  de gemeenschappelijke regelingen:

  • a.

   Zeeuwse Muziekschool;

  • b.

   De Betho;

  • c.

   Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio

 • te wijzigen, overeenkomstig de bij het voorstel gevoegde bijlagen;

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen tot wijziging van de gemeenschappelijke regelingen:

  • a.

   Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland;

  • b.

   Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland;

  • c.

   Veiligheidsregio Zeeland;

  • d.

   Zeeuwse Muziekschool;

  • e.

   De Betho;

  • f.

   Regionaal Bureau Leerplicht;

  • g.

   Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio;

  • h.

   Belastingsamenwerking SaBeWa Zeeland

 • overeenkomstig de bij het voorstel gevoegde bijlagen;

 • 3.

  De burgemeester toestemming te verlenen tot wijziging van de gemeenschappelijke regelingen

  • a.

   Zeeuwse Muziekschool en

  • b.

   De Betho,

 • overeenkomstig de bij het voorstel gevoegde bijlagen;

 

 

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tholen in zijn openbare vergadering van 21 juni 2018

 

G.J. van de Velde-de Wilde, voorzitter

mr. drs. W.C. Antes, griffier

Naar boven