Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2019, 64245Overige overheidsinformatieGemeente Sittard-Geleen – Melding Activiteitenbesluit; dossiernummer AB19.0008, Heirweg 9 6121 JP Born

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen hebben de volgende melding ontvangen.

 

Omschrijving activiteit(en): de tankopstelling is uitgebreid van 1 opstelplaats naar 3 opstelplaatsen. Hierbij is de vloeistofdichte vloer uitgebreid en is er een extra pomp geïnstalleerd en aangesloten op de bestaande ondergrondse tanks.

Locatie: Heirweg 9 6121 JP Born

Ontvangst datum: 11 februari 2019

Dossiernummer: AB19.0008

 

De inrichting valt onder de werking van het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer. Dit betekent dat de inrichting moet voldoen aan de daarin opgenomen regels. Voor meer informatie kunt u het E-loket raadplegen via https://www.aimonline.nl.

Tegen deze melding kunt u geen bezwaar of zienswijze indienen.

 

Voor het inzien van het dossier kunt u contact opnemen met de balie Vergunningen via telefoonnummer 14 046.