Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2019, 64131Beschikkingen | aanvraagGemeente Sittard-Geleen - Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om19.0097, Molenweg 54, 6133 XN Sittard

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen hebben de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen.

 

Omschrijving activiteit(en): schilderen kozijnen, aanbrengen tuindeur en isolerende beglazing

Locatie: Molenweg 54, 6133 XN Sittard

Ontvangstdatum: 01/03/2019

Dossiernummer: Om19.0097

 

Tegen deze aangevraagde vergunning kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen. Pas bij besluitvorming kunt u, afhankelijk van de gevolgde procedure, een bezwaar aantekenen of tegen het besluit in beroep gaan. Wordt van een aanvraag tijdens de behandeling een ontwerpbesluit ter inzage gelegd dan kunt u zienswijzen op dit ontwerpbesluit aan ons college kenbaar maken.

Voor het inzien van het dossier kunt u contact opnemen met de balie Vergunningen via telefoonnummer 14 046.