Gemeenteblad van Coevorden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CoevordenGemeenteblad 2019, 62741Beschikkingen | afhandelingDalen e.o.: voor het houden van een verloting

Burgemeester en wethouders van Coevorden maken bekend dat op grond van de Algemene plaatselijke verordening Coevorden vergunning is verleend voor het organiseren van een verloting waarbij huis-aan-huis-verkoop mag plaatsvinden door OBS Burg. Wessels Boer in de plaats Dalen e.o. gedurende de periode vanaf 1 april tot en met 12 april 2019.

 

Verzonden op 6 maart 2019

 

Kenmerk 4472-2019.

 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit aan de aanvrager schriftelijk en gemotiveerd bezwaar indienen tegen dit besluit. Zie hiervoor de informatie op www.coevorden.nl/product/bezwaarschrift-indienen.

 

 

Coevorden, 14 maart 2019