Gemeenteblad van Soest

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SoestGemeenteblad 2019, 62185Beschikkingen | afhandelingKennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Heideweg 52 in Soest

De gemeente heeft op 11 maart 2019 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met zaaknummer 2134915 voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van 8 woningen (vrijstaand en 2/1 kap) met garagesop locatie Heideweg 52 in Soest te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken. De aanvraag betreft de volgende onderdelen:

  • Bouw

  • Inrit/Uitweg

Procedure

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen. Voor meer informatie over de procedure en voor het inzien van de aanvraag en de bijbehorende stukken kunt u contact opnemen via postbus2000@soest.nl of telefoonnummer 035-6093411.