Gemeenteblad van Eindhoven

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EindhovenGemeenteblad 2019, 62102Beschikkingen | aanvraagZaaknummer V18/32804, Zeelsterstraat(perceel Strijp D 2807)

[Ontwerpbesluit omgevingsvergunning  Zeelsterstraat (perceel Strijp D 2807).

Bekendmaking

Wij zijn van plan een omgevingsvergunning te verlenen voor:

realiseren van een woning tbv 3 zelfstandige appartementen en realiseren van 3 bergingen

 Zeelsterstraat (perceel Strijp D 2807)

Zaaknummer.V18/32804

Dit maken wij bekend volgens artikel 3.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Van 21 maart 2019 tot en met 01 mei 2019 kan iedereen de aanvraag, ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken inkijken. Het ligt klaar op het Inwonersplein in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10 in Eindhoven. De balie is open van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur.

Bekijk het ontwerpbesluit met de ruimtelijke onderbouwing digitaal

Dat doet u op u op www.ruimtelijkeplannen.nl

www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0772.OVV1832804-0201

De bronbestanden zijn beschikbaar via :

www.eindhoven.nl/ruimtelijkeplannen/plannen/NL.IMRO.0772.OVV1832804-/NL.IMRO.0772.OVV1832804-0201/

 De naam is: realiseren van een woning tbv 3 zelfstandige appartementen en realiseren van 3 bergingen

Iedereen kan binnen deze termijn zijn mening geven over de ontwerp-omgevingsvergunning. U stuurt uw mening naar:

hoofd van de sector/afdeling Ruimtelijke Expertise

Vergunningen

Postbus 90150

5600 RB Eindhoven