Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2019, 61750Overige overheidsinformatieWet milieubeheer

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat:

Zij een melding op basis van het Activiteitenbesluit hebben ontvangen van:

 • 1.

  KO IJSSHOP to GO voor het adres:Breedstraat 1, 3633 CX Vreeland. De melding heeft betrekking op de oprichting van een ijswinkel, waar lokaal biologisch ijs wordt gemaakt.

 • 2.

  Vewolar B.V. & Merlin Security Services B.V. voor het adres:De Corridor in Breukelen. De melding heeft betrekking op het starten van een bedrijf.B.V.

 • 3.

  Landzicht Vreeland voor het adres:Nigtevechtseweg 37, 3633 XR Vreeland. De melding heeft betrekking op wijziging van de veestapel.

 • 4.

  Rundveehouderij Mulder V.O.F. voor het adres:Portengen 4A, 3628 EE Kockengen. De melding heeft betrekking op diverse wijzigingen binnen het bedrijf. (wijziging veebezetting, toepassen melkrobots, veranderen indeling en realiseren nieuwe dieselolietank).

 • 5.

  Maatschap M.L.A. van Zuijlen en J. van Zuijlen-Kap voor het adres:Zandpad 12, 3621 NC Breukelen. De melding heeft betrekking op het interne niet bouwkundige aanpassingen van de ligboxenstal en een uitbreiding met 6 melkkoeien in deze stal.

 

Voor de activiteiten van de hier vermelde bedrijven zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te brengen, bezwaar in te dienen en/of beroep in te stellen. Voor het inzien van meldingen op basis van deze algemene maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te maken bij: Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht, elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur.

Als u een toelichting wilt of de stukken wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met een medewerker van team Bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst, telefoon 088-0225000.

 

Stichtse Vecht, 18 maart 2019